Beton Boru İmalatı

Beton Boru İmalatı

Giriş

Fabrikada kalite denetimleri üç safhada gerçekleştirilmektedir. Bunlar imalattan önce, imalat sırasında ve imalat sonrasındadır. imalattan önce yapılan kontrolde, üretimde kullanılan agregalar, çimento çelik hasır ve beton bileşimi teknik şartnarnelere ve ilgili standartıara uygunluğu kontrol edilerek denetlenmektedir. İmalat sırasında yapılan kalite kontrollerde, imalatta kullanılan betonun kalitesi üretimin tüm kademelerinde kontrol edilmektedir. imalattan sonraki kontrollerde ise üretilmiş olan elemanların sızdırmazlık basınç dayanımı ve tepe basıncı deneyleri yapılmaktadır. Her kademe sürecindeki laboratuar kalite kontrol çalışmalarında, konu ile ilgili TURK ST ANDARTLARl’ndan faydalanmaktadır.

Malzeme özellikleri ve Beton Bileşenleri

 Kanşımda iki farklı granülometrik kırma taş kullanılmaktadır. Beton imalatı şantiyede kurulan beton santralinde hazırlanmaktadır. Eleme tesisinde boyutlanna göre sınıflandırılan malzemeler santralde ayrılan bölümlere konduktan sonra 1 8m uzunluğundaki halatla çekilen Skreyper ile beton santraline aktarılmaktadır. Operatör tarafından ölçülen malzemeler ayrı ayrı tartılarak miksere gönderilmektedir. Sistem bir defada 0,5 m3 hacminde beton üretmektedir.

Beton Boru İmalatı

Donatı makinesinde hazırlanan donanım, üst yüzeyi ziftlenmiş olan kalıp altlığına yerleştirilmekte ve bunun üzerine dış kalıp vinç yardımıyla oturtulmaktadır. Dış kalıbın altında bulunan kancalar vasıtasıyla kalıp altlığı dış kalıba bağlmaktadır.Yine aynı vinç yardımıyla iç kalıp da yerleştirilmektedir. Takozlar üzerine oturan iç kalıp içerisinde bulunan üç adet motor, kalıba titreşim etkisi vermektedir. İç kalıpta sıkılaşma bittiğinde hareketli dış kalıp da betonu titreştirmeye başlamaktadır. Vibrasyon işleminden sonra hidrolik pres ile muflarda contanın yerleşeceği yerin düzgünlüğü için tekrar bir sıkılama yapılır. Bu işlem sadece tepe yüzüne uygulanmaktadır. Gerekli sıkılığa eriştikten sonra vinç yardımıyla dış kalıp ve kalıp altlığı içindeki boru, yukarı çekilerek iç kalıptan ayrılır ve fabrikanın içinde ön bekleme yapılacak kısma konur. Kalıptan çıkarılan elemanın tepesındeki fiber başlık, rötreden ötürü doğacak bozulmaları önlemek için bir süre üzerinde bekletilir. Ayrıca boru yüzeyindeki pürüzler ve beton dökümü esnasında oluşan küçük hava kabarcıklar kontrol edilerek gerekli ince sıva perdahı yapılır ve boru kür işlemine hazır hale getirilir.

Kalite Kontrol

Betonarme borularda TS 500 ‘e göre öngörülen beton mukavameti BS 35 kalitesindedir. Ustün mukavamet sınıflı borularda bu değer BS 40 olmaktadır.Kimyasal etkilere karşı dayanıklı olması için TS 809’a göre üretilen sülfata dayanıklı çimentoların kullanılması gerekmektedir. Bu borular zararlı kimyasal etkilere  maruz kalacağından TS  3440 göre üretilir. Su-çimento oranı 0,40 da kompasite %80 den büyük olması gerekmektedir. TS 821’e göre betonanne borular öngörülen tepe basınç yük değerlerinden az olmaması gerekmektedir. Tepe basınç yükü çatal dirsekierde aranmaz.

Bir cevap yazın

KAPAT
×